Hotspot Shield 7.15.1

Hotspot Shield 7.15.1

AnchorFree – 9,5MB – Freeware –
ra khỏi 69 phiếu
4 Stars User Rating
Đặt khu vực wi-fi điểm nóng không an toàn và làm cho máy tính và thông tin liên lạc của bạn dễ bị tổn thương để các hacker và vi phạm an ninh. Hotspot Shield cung cấp cho bạn một giải pháp đơn giản để duy trì tình trạng ẩn danh của bạn và bảo vệ riêng tư của bạn khi truy cập vào các điểm nóng wi-fi miễn phí.

Tổng quan

Hotspot Shield là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi AnchorFree.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.079 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Hotspot Shield là 7.15.1, phát hành vào ngày 22/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Hotspot Shield đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,5MB.

Người sử dụng của Hotspot Shield đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Hotspot Shield!

Cài đặt

người sử dụng 3.079 UpdateStar có Hotspot Shield cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản